Att tala om döden med barn

Som förälder kan det kännas obekvämt, kanske till och med skrämmande, att prata med sina barn om döden. Döden är ett ämne som man inte gärna berör, men det är viktigt att försöka inkludera barnen så mycket som möjligt när något väl inträffar. Att prata om döden kan man naturligtvis också göra även om ingen bekant eller närstående har gått bort. Det är lätt att man tror att man skyddar sina barn, men du gör dem istället en björntjänst. Barn måste också få vara med och känna sorg, få prata av sig och få känna att de är inkluderade.

Hur ska man då gå tillväga om man behöver eller vill ta diskussionen om döden med ett barn? För det första är det viktigt att du inte glömmer att det är ett barn du pratar med, och inte en vuxen människa. Det betyder att du kommer behöva anpassa dina ord och formuleringar för att passa barnets ålder och nivå. Det är inte det allra lättaste, men inte helt omöjligt heller. När det kommer till planering av begravning är det nästan alltid självklart att de vuxna tar vid. Som närstående kan du använda dig av https://lovabegravning.se/ för att få rådgivning eller få hjälp med dödsannonsen.

Barn, döden och olika åldrar

Spädbarn: Du behöver inte förklara för ett spädbarn om någon har gått bort. Dock kan barnet fortfarande få vara med er och äldre syskon när samtalet äger rum.

Barn 2-5 år: Nu har man blivit lite större, men döden kan fortfarande vara svår att förstå. Undanhåll dock ingenting för barnet utan berätta direkt vad som har hänt. Berätta att farfar har dött och gå därefter in på vad det betyder när en människa dör. När man är död kan man inte leva igen. Orsaken till döden kan också vara viktigt att tala om, men var försiktig. Utelämna onödiga detaljer som kan kännas skrämmande.

Barn 6-12 år: I den här åldern förstår de allra flesta barn vad döden innebär, men det kan fortfarande komma en hel del frågor. Det är inte helt ovanligt att dessa frågor är faktarelaterade, t.ex. så kan barn fråga hur en död kropp ser ut efter en månad, hur lång tid det tar innan den avlidne hamnar i jord eller när en kropp börjar ruttna. Det kan vara svårt att tala om sådana här frågor om det är någon mycket kär och närstående. Försök ändå att vara helt ärlig med svaren på dina frågor.

Se till att du alltid lämnar ett utrymme för barnet att prata om de så skulle önska, men var försiktigt med att tvinga fram något. Äldre barn och barn i skolåldern kan vara riktigt duktiga på att hitta strategier som fungerar för att bearbeta sorg eller rädsla efter en bortgång.

Senaste inläggen

Kategorier

sarah Skrivet av: